Sjukdommar, ulykker og epedimiar

Lokalhistorie frå Sveio